KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

V případě, že rostliny  došly poškozené, vraťte je neprodleně zpět, nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky. Pozdější reklamace nebudou přijímány.

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu:

Zákazník má právo zboží nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu do 14 dnů od doruční zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky újmy. Zboží musí být zabaleno v balení tak, aby se nepoškodilo a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu dodavatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. v případě nutných nákladů plynoucích z vrácení znehodnoceného zboží).

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura či dodací list. Reklamace, kterou uplatňuje zákazník bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Prodávající odpovídá kupujícímu  za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a objednávkou. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. 

 Uplatnění reklamace

Zákazník zašle nebo doručí osobně zboží na adresu provozovny internetového obchodu uvedenou na faktuře , a to spolu s popisem nesrovnalostí, dodacím listem a zpáteční adresou zákazníka.

 

7244 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!